Delicious – Social Bookmarking Инструмент

В днешните дни на светкавичното навлизане на социалните мрежи в живота ни, консервативният класически метод за съхранение на любими препратки локално във вашия браузър, започва да изглежда все по-неудобен. Основните негови недостатъциа са, че: Единствения начин да ползваме препратките си когато не сме пред личния компютър е да ги носим на USB памет или да ги [...]