Имало едно време

Миналото е просто една част от пространствено-времевия континиум. Казано по-просто и накратко, това е отрязъкът от време точно преди настоящия момент. Миналото има необичайното свойство да се повтаря, понякога по-рядко, а друг път по-често. В човешката природа е заложен стремежът към придобиване на познания за миналото. Непрекъснато събираме информация от всякакъв характер. Идеята за познаване [...]