За шистовия газ

Нека допуснем, че "минералната вода" все още не е позната на хората... Вие сте предприемач държащ пазара на 80% от "трапезната вода", която всички консумират. Изведнъж се появява друг предприемач, който развива технологията за добив на "минерална вода". Тя е много по-полезна и всички ще искат да пият от нея след като бъде пусната на пазара. [...]

Три места за риболов по Никулден

Зимният риболов принципно е сложно занимание с много несигурен успех. Затова за всички рибари ентусиасти, които искат да уловят сами вечерята си за Никулден, изброените по-долу места са подбрани така, че да предложат стойност отвъд чисто риболовната. Тоест, ако не хванете нищо освен настинка, можете на воля да позяпате красиви гледки и да посетите местните [...]

Имало едно време

Миналото е просто една част от пространствено-времевия континиум. Казано по-просто и накратко, това е отрязъкът от време точно преди настоящия момент. Миналото има необичайното свойство да се повтаря, понякога по-рядко, а друг път по-често. В човешката природа е заложен стремежът към придобиване на познания за миналото. Непрекъснато събираме информация от всякакъв характер. Идеята за познаване [...]