Заснемане на един портрет

Какво правя първо? Предразполагам обекта. В случая е жена ми, но и тя е много свенлива и си иска известно “обработване”. Заден план (background, фон) Най-напред оглеждам обстановката. В зависимост от видът и си определям някаква граница за видимостта ѝ. Т.е. определям колко да е разфокусиран задния план. В много от портретите ми (да не кажа в 99% от случаите) [...]