Писане на стихове и книги в свободното време

Първо, преди да се захване човек сериозно с писане, трябва да го разглежда като омайваща вода (разбирай алкохол): да се почуди дали трябва да му даде място в своя свят, а и какви биха могли да бъдат последствията, и доколко да му отстъпи място. Впрочем не се искат особени енциклопедични познания, за да пишеш — не [...]