Приказка без край

Живял някога в едно далечно царство един принц. От малък бил обграден с много внимание. Заповядвал на всички хора около себе си. По-важното било, че го слушали и изпълнявали. Отнасяли се с него като с възрастен. Тоест той бил завършена личност в очите на другите. Както повечето хора и той видял себе си в отношението на [...]