Игра на монополи между деца в детската градина

Навсякъде се чуваха смях и кикот, а само в един отдалечен ъгъл на залата за игри в детската градина се усещаше напрежение, сравнимо само с това от ключовите сцени в добрите стари уестърни. Създалата се ситуация в детския кът беше нетипична за заведения като детската градина в Младост. Три деца стояха на земята и играеха „Монополи”, [...]