Банки, аптеки и мутри в едно консуматорско общество

Гоним Запада (а Западът тихомълком се връща стъпки назад). Още не можем да се нарадваме на посттоталитарната си свобода (квази). Печелим ли или вече изгубихме най-ценното, което притежавахме? Навремето в моя град имаше само две банки – Банка ДСК и БНБ. Сега има клонове на всички новоизлюпени банки (дори не знам колко са, но като се [...]